Contact

(Mijn streven is jouw bericht te beantwoorden binnen 24 uur)

World Sunrise Yoga Deurne – Sanne van der Hout

 

CANVA FOTO WEBSITE YOGA 2017 berg met tex

Privacyverklaring en Cookie beleid
Sanne van der Hout eigenaresse van Sunrise yoga en World Sunrise Yoga Online (5751BZ-1 te Deurne) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Sanne van der Hout is de Functionaris Gegevensbescherming van Sunrise Yoga en World Sunrise Yoga Online. Zij is te bereiken via www.yogaindeurne.nl contact

Persoonsgegevens
Sanne van der Hout verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van haar diensten en/of wanneer u deze gegevens zelf aan haar heeft verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Sanne van der Hout verwerkt:
• *Na aanmelding voor de nieuwsbrief en online gratis aanbod (online workshop/ online cursus/ challenge/ webinar):
• Voornaam
• E-mailadres

Nieuwsbrieven worden verzonden via het online mailing-programma YMLP, meer informatie over de privacy verklaring kunt u vinden bij punt 5 en 6 van de hier genoemde webpage: https://www.ymlp.com/terms-of-service.html
Zodra u zichzelf uitschrijft voor de nieuwsbrief worden uw gegevens verwijderd.

• *Als deelnemer van de wekelijkse lessen of de betaalde online cursus:
• Voor- en achternaam
• Geslacht / Fysieke conditie
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres

Bent u een betalende klant dan worden uw gegevens bewaard in het programma Excel en het microsoft boekhoudprogramma waarvan een kopie bij de boekhouder is. Naam accountent:Jac Vossen- BAA Julianastraat 2 5721GL te Asten.
Daarnaast heeft Sanne van der Hout een papieren door uzelf ingevulde gezondheidsverklaring, (van de deelnemers aan de lessen in Deurne) deze wordt bewaard vanwege veiligheid en aansprakelijkheidsredenen zoals vermeld in de algemene voorwaarden.
Uw gegevens worden eveneens opgeslagen in het digitale facturen programma Money-Bird. Meer informatie over de privacy kunt u vinden op: https://www.moneybird.nl/privacy
Alle gegevens zullen na uitschrijving plus de wettelijke termijn van 7 jaar vernietigd worden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Sanne van der Hout kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Zij raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat zij zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met Sanne van der Hout op via www.yogaindeurne.nl – contact, dan verwijdert zij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Sanne van der Hout verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• -Verzenden van de nieuwsbrief
• -Afhandelen van betalingen
• -U te informeren over wijzigingen en nieuw aanbod van haar diensten en producten
• -Ter naslagwerk van uw fysieke conditie ivm veiligheid deelname lessen als mede ter bewijsvoering verklaring deelname lessen op eigen risico.
• -Verwerken van persoonsgegevens is Wettelijk Verplicht, mede een noodzaak voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Sanne van der Hout neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Sanne van der Hout bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zij hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende ( categorieën ) van persoonsgegevens:
*Zolang u staat ingeschreven voor de nieuwsbrief/het online gratis aanbod:
• Voornaam
• E-mailadres
*Zolang u deelnemer bent van de wekelijkse lessen of de betaalde online cursus plus 7 jaar:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer (alleen bij incasso)
• gegevens fysieke conditie

Delen van persoonsgegevens met derden
Sanne van der Hout verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen door via www.yogaindeurne.nl – contact met Sanne van der Hout contact op te nemen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door haar bedrijf. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt zij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone) de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Sanne van der Hout zal vervolgens zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Sanne van der Hout wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij de persoonsgegevens beveiligen
Sanne van der Hout neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via www.yogaindeurne.nl – contact

Cookiebeleid
www.yogaindeurne.nl, ook te vinden onder www.worldsunriseyoga.com (de website van Sunrise Yoga en World Sunrise Yoga Online van Sanne van der Hout) maakt geen gebruik van cookies.

Contactgegevens:
www.yogaindeurne.nl – contact
Sanne van der Hout
5751HN-16 Deurne
kvk 57534713